Samenwerking met Regiobureau Zeeland

De samenwerking met het Regiobureau Zeeland verliep op rolletjes.  We willen hen dan ook hartelijk danken voor hun bijdrage. Het is een voorrecht om te zien hoe goed de samenwerking binnen de regio verloopt en hoe deze bijdraagt aan het versterken van onze gezamenlijke inspanningen.

Een Vijfjarig Jubileum
Het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) vierde zijn vijfjarig jubileum. Dit werd feestelijk ingeluid met de overhandiging van het eerste exemplaar van het SamenZeeland magazine aan Willy Dekker door Han Polman, Toine Poppelaars en Loes Meeuwisse. Het magazine, een uitgave van en voor de Zeeuwse overheden, belicht de vele facetten van de Zeeuwse samenwerking en de gezamenlijke uitdagingen en successen.

Inspirerende Sprekers en Interessante Discussies
Na de ontvangst en de welkomstwoorden volgde een boeiende lezing van Lotte Jensen. Ze sprak over de strijd tegen het water, de veerkracht van de mens en de verhalen die telkens weer opduiken bij watersnoden. Haar woorden brachten niet alleen de historische context tot leven, maar benadrukten ook de voortdurende relevantie van watermanagement in onze regio.

Workshops en Excursies
Het programma bood na het diner ruimte voor verschillende workshops en excursies. Toine Poppelaars, Guiljam van der Schelde en Wilfred de Kam van het Waterschap Scheldestromen leidden een workshop over een waterveilig Nederland en het hoogwaterbeschermingsprogramma. Ellen van Aart van de Zuidwestelijke Delta en Arno Nolte van Deltares presenteerden toekomstscenario’s voor de Zuidwestelijke delta, wat leidde tot levendige discussies en interessante vragen.

Een van de hoogtepunten was de excursie naar een van de pijlers van de Oosterscheldekering, georganiseerd door Eric van der Weegen van Rijkswaterstaat. Deze excursie trok veel geïnteresseerden en gaf een unieke inkijk in de werking en het onderhoud van deze indrukwekkende waterkering.

Een Geslaagde Avond
De avond werd afgesloten met informele gesprekken, waar de deelnemers de gelegenheid hadden om ervaringen uit te wisselen en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst en zijn dankbaar voor de inzet van alle betrokkenen.

Als Topshuis zijn we trots op onze rol binnen de Oosterscheldekering en onze bijdrage aan de Zeeuwse samenwerking. We kijken uit naar toekomstige bijeenkomsten en de voortzetting van deze waardevolle samenwerkingsverbanden.

Met dank aan iedereen die deze bijeenkomst tot een succes heeft gemaakt!