Waterveiligheid

Een groot gedeelte van Nederland ligt onder de zeespiegel. Dit maakt ons land kwetsbaar voor overstromingen. De Oosterscheldekering is een belangrijk onderdeel van de Deltawerken: het is het grootste en beroemdste Deltawerk. De stormvloedkering is negen kilometer lang en beschermt ons tegen overstromingen. Bij dreigend hoogwater sluit de kering de Oosterschelde af. Gemiddeld één keer per jaar moeten de schuiven van de Oosterscheldekering omlaag wegens extreem hoge waterstanden. Dit gaat altijd samen met het afsluiten van de andere keringen. De Oosterscheldekering is ontworpen om een hoogwatersituatie te weerstaan die statistisch gezien één keer in de 4.000 jaar voorkomt.

Educatie

De Oosterscheldekering is door zijn unieke constructie een wereldberoemd Deltawerk. Daarom bieden wij in het Topshuis ook diverse educatieve mogelijkheden. We hebben al veel nationale en internationale studenten op het gebied van watermanagement en engineering mogen ontvangen. Zo dragen wij graag ons steentje bij aan educatieve vormgeving. We verwelkomen je graag!